Jord- & Skogsbruk

Den produktiva skogsarealen producerar främst gran till industrin. Denna fantastiska naturresurs är basen i gårdens verksamhet. Vi är certifierade enligt såväl FSC som PEFC vilka är standarder för ett uthålligt skogsbruk. Gårdens skogar utmärker sig genom hög bonitet samt en stor andel löv och ädellöv.

Jordbruket är i sin tur certifierat som EU-ekologiskt. Idag finns på gården en dikobesättning som producerar ett högkvalitativt och mört nötkött samtidigt som de håller de vackra ekhagarna öppna. Djuren föds upp med egenproducerat vallfoder. Viss åkerareal arrenderas ut.

Brokinds Gård