Gårdens historia

"Herremännen sökte sig tidigt till det natursköna Kinda. Där fanns sjöar och vattendrag med fisk och vattenfall, som var ett extra plus till allt det övriga bygden hade att ge. Just där Järnlundens vatten genom sitt korta avlopp når Lilla Rängen uppfördes Brokind. Genom uppdämning förvandlades slottsholmen så småningom till en ö, varifrån herrarna kunde behärska de viktiga farvägarna, som löpte förbi där."

Så inleder Paul Aineström kapitlet om Brokind i sin bok "Vårdnäs socken". Det ger i min mening en väldigt bra bild av gården som jag ser den. Han går vidare genom att berätta om gårdens ägare, från den sverkerska ätten till folkungarna. Vidare till ätten Grip som sedan lämnade över till Natt och Dag som innehade gården under sju generationer. Via gifte mellan Christina Natt och Dag och min anfader Henrik Georg Falkenberg, 1637-1709, kom så i början av 1700-talet gården i vår släkts ägo och min familj är idag den tionde generationen som förvaltar gården.

Dagens huvudbyggnad byggdes 1727-1731 av Anna Maria Falkenberg och ersatte den medeltida borg som brann ned 1726. Under mitten av 1800-talet genomfördes renovering av slottet och flyglarna efter ritningar av Abraham Nyström och fick då utformningen som är kvar än idag.

Gården karakteriseras dels av sitt smickrande läge på en holme mellan sjöarna Järnlunden och Lilla Rängen, omgivet av ekhagar och dels av de många bevarade vitputsade ekonomibyggnaderna som utgör byggnadsminnet Brokind.

Göran Falkenberg

Brokinds Gård