Bostäder & Lokaler

På gården har vi tjugo åretruntbostäder på mellan 70 och 300 kvadratmeter. Bostäderna är vackert belägna i herrgårdsmiljön omgivna av ekhagar och Rengen-Jernlundens sjösystem. Tre torp med bevarad charm finns kvar på gården.

I gårdens olika ekonomibyggnader finns möjlighet till vissa aktiviteter och förvaring.

I och med köpet av Brokinds skola förfogar vi nu över ca 1 400 kvm fördelat på fyra huskroppar med lektionssalar, gymnastiksal, matsal och dagis. Vi är öppna för intresseförfrågningar på verksamheter som kan vara lämpliga i de befintliga lokalerna.


Brokinds Gård